FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा प्रदान सम्बन्धि प्रस्तावना पत्र.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:30

इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon इन्टरनेट जडान तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना.pdf Thursday, November 15, 2018 - 11:28

बैठकमा सहभागी भई दिने बारे

PDF icon बैठकमा सहभागी भई दिने बारे.pdf Saturday, September 8, 2018 - 08:40

नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा

PDF icon नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा.pdf Friday, September 7, 2018 - 13:51

लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, September 5, 2018 - 15:02

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा

PDF icon हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा.pdf Friday, August 24, 2018 - 14:13

नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे

PDF icon नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे.pdf Thursday, August 23, 2018 - 16:50

बक्रइदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा सूचना.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 15:22

सहकारीको लेखापरिक्षण सम्बन्धमा

PDF icon सहकारी लेखापरिक्षण सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 11:49

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना.pdf Sunday, August 19, 2018 - 11:58

Pages