FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon Notice 001.pdf Tuesday, February 18, 2020 - 18:44

करार सेवामा IT Officer (सूचना प्रविधि अधिकृत) पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

PDF icon Notice 001.pdf Monday, January 20, 2020 - 18:08

समुदायमा आधारित सहजकर्ता छनौटको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा 001.pdf Sunday, January 12, 2020 - 18:34

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon 3.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:12

स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon 2.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:10

परिक्षा मिति तोकिएको बारे

PDF icon 1.pdf Tuesday, January 7, 2020 - 17:08

र्प्ज्गार संयोजकको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon CCI12302019.pdf Monday, December 30, 2019 - 16:16

अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको बारे

PDF icon CCI12292019.pdf Sunday, December 29, 2019 - 11:36

रोजगार संयोजक सम्बन्धी प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको बारे

Thursday, December 26, 2019 - 16:38

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

PDF icon CCI12172019.pdf Tuesday, December 17, 2019 - 11:21

Pages