FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

सोलार सडक बत्ती खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना पत्रिका.pdf Saturday, June 15, 2019 - 11:50

सुपरिवेक्षक र गणक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon गरिव निवारण.pdf Tuesday, June 11, 2019 - 10:33

प्रस्ताव आव्हानको सूचना

PDF icon प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf Thursday, June 6, 2019 - 11:58

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 21, 2019 - 11:22

सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको बारे.pdf Friday, May 17, 2019 - 10:02

साेलार बत्ती खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon Solar News.pdf Wednesday, May 15, 2019 - 11:14

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 14, 2019 - 08:10

बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon सूचना.pdf Saturday, May 11, 2019 - 10:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon ढुङ्गा गिट्टी दरभाउ पत्र सुचना दोश्रो पटक प्रकाशित(2).pdf Saturday, May 4, 2019 - 10:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, April 23, 2019 - 10:20

Pages