FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

बैठकमा सहभागी भई दिने बारे

PDF icon बैठकमा सहभागी भई दिने बारे.pdf Saturday, September 8, 2018 - 08:40

नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा

PDF icon नागरिकता प्रमाण-पत्र सिफारिश सम्बन्धमा.pdf Friday, September 7, 2018 - 13:51

लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक सूचिकृत सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, September 5, 2018 - 15:02

हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा

PDF icon हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सन्दर्भमा.pdf Friday, August 24, 2018 - 14:13

नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे

PDF icon नाम दर्ता, नबिकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने बारे.pdf Thursday, August 23, 2018 - 16:50

बक्रइदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा सूचना.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 15:22

सहकारीको लेखापरिक्षण सम्बन्धमा

PDF icon सहकारी लेखापरिक्षण सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 21, 2018 - 11:49

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको सूचना.pdf Sunday, August 19, 2018 - 11:58

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाको थप बिवरण

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सुचनाको थप बिवरण.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 14:48

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 13:34

Pages