FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon मोटरसाइकल आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:11

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि Technical Specification.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:35

ब्याक हु लोडर खरिद सम्बन्धि Technical Specification

PDF icon technical specification of Backhoe Loader.pdf Tuesday, June 19, 2018 - 10:30

मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, June 18, 2018 - 12:11

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि.pdf Monday, June 18, 2018 - 11:59

ब्याक हु लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon back hoe loader.pdf Sunday, June 17, 2018 - 11:46

पाख्रीबासको हाटबजार शुल्क संकलन सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार शुल्क सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, June 17, 2018 - 10:52

बिधुत पोल खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना

PDF icon बिद्युत पोल खरिद सम्बन्धमा.pdf Wednesday, June 13, 2018 - 10:14

Pages