FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा प्ररिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पाख्रीबास नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना