FAQs Complain Problems

पाख्रीबास नगरपालिका अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण