FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

Supporting Documents Post date

मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, June 18, 2018 - 12:11

ब्याक हु लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon back hoe loader.pdf Sunday, June 17, 2018 - 11:46

पाख्रीबासको हाटबजार शुल्क संकलन सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार शुल्क सम्बन्धि सूचना.pdf Sunday, June 17, 2018 - 10:52

बिधुत पोल खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना

PDF icon बिद्युत पोल खरिद सम्बन्धमा.pdf Wednesday, June 13, 2018 - 10:14

HDPE पाइप खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon HDPE पाइप खरिद सम्बन्धि.pdf Monday, June 4, 2018 - 12:01

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान गरिएको सूचना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका सूचना.pdf Wednesday, May 9, 2018 - 10:30

पाख्रीबास नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।.pdf Friday, May 4, 2018 - 13:43

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको सूचना.pdf Thursday, May 3, 2018 - 10:30

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।.pdf Wednesday, April 25, 2018 - 10:37

Pages