FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

Supporting Documents Post date

बोल-पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon Bid 001.pdf Friday, March 5, 2021 - 10:46

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, February 23, 2021 - 12:33

INVITAION FOR E-BIDS

PDF icon INVITATION FOR E-BIDS.pdf Monday, January 11, 2021 - 12:03

शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ -पत्र सम्बन्धी सूचना 001.pdf Monday, December 14, 2020 - 15:23

Invitation for sealed Quotation

PDF icon Invitation for sealed Quotation.pdf Sunday, December 6, 2020 - 12:27

पाख्रीबास नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित साप्ताहिक शनिबारे हटियामा शुल्क संकलन गर्ने बारे शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना.pdf Saturday, November 28, 2020 - 18:12

सच्याईएको बारे

PDF icon सच्याईएको बारे.pdf Monday, October 19, 2020 - 15:15

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, October 18, 2020 - 12:29

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Friday, September 25, 2020 - 11:55

Pages