FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

Supporting Documents Post date

सूचना (बोलपत्र दाखिल गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा)

PDF icon Bolpatra dakhila 2077-01-04 001.pdf Thursday, April 16, 2020 - 16:16

मुगा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी संकलन बिक्री सम्बन्धी सूचना

PDF icon 15754395649.pdf Wednesday, December 4, 2019 - 10:52

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon Ambulance suchana.pdf Friday, September 13, 2019 - 10:45

हाटबजार शुल्क संकलन बारे शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon हाटबजार सम्बन्धि सूचना २०७६-०३-१२.pdf Thursday, June 27, 2019 - 10:36

साेलार बत्ती खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon Solar News.pdf Wednesday, May 15, 2019 - 11:14

बिधुत पोल खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon सूचना.pdf Saturday, May 11, 2019 - 10:37

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon ढुङ्गा गिट्टी दरभाउ पत्र सुचना दोश्रो पटक प्रकाशित(2).pdf Saturday, May 4, 2019 - 10:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

PDF icon सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf Tuesday, April 23, 2019 - 10:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

PDF icon suchana 2076-01-05.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:36

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon चुङ्गवाङ्ग सडक सूचना.pdf Thursday, January 24, 2019 - 10:35

Pages