FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, October 18, 2020 - 12:29

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Sunday, October 18, 2020 - 12:29

नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf Thursday, October 15, 2020 - 18:10

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे.pdf Thursday, October 15, 2020 - 17:39

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf Wednesday, October 14, 2020 - 14:52

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf Friday, October 9, 2020 - 17:51

लेखा परीक्षकको नियुक्ती सम्बन्धी सूचना

PDF icon लेखा परीक्षक नियुक्ती सम्बन्धी सूचना.pdf Wednesday, September 30, 2020 - 16:40

स्वास्थ्य कर्मचारी करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा

PDF icon सुचनाको म्याद थप.pdf Wednesday, September 30, 2020 - 13:01

छैठाैँ नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७

PDF icon नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७७.pdf Monday, September 28, 2020 - 19:28

Pages