FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

बोल-पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon Bid 001.pdf Friday, March 5, 2021 - 10:46

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४

PDF icon गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४.pdf Monday, March 1, 2021 - 16:28

नि:शुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर

PDF icon निशुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर.pdf Monday, March 1, 2021 - 14:29

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

PDF icon परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf Sunday, February 28, 2021 - 16:38

आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

PDF icon आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा.pdf Sunday, February 28, 2021 - 16:33

नि:शुल्क तालिम सञ्चालन हुने बारेको सूचना ।

PDF icon निशुल्क तालिम सञ्चालन हुने बारेको सूचना ।.pdf Friday, February 26, 2021 - 16:19

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, February 23, 2021 - 12:33

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, February 23, 2021 - 12:33

करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना

PDF icon करार शिक्षक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, February 15, 2021 - 15:18

COVID-19 विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना !

PDF icon COVID-19 विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना 001.pdf Monday, February 15, 2021 - 12:04

Pages