FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon सुरक्षाकर्मी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 15, 2018 - 13:34

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, August 13, 2018 - 13:17

खरिद गर्न सकिने सामाग्रीहरुको विवरण

PDF icon सामाग्री विवरण.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 16:24

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको सम्बन्धमा.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 12:05

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्ताव आहवान गरिएको सूचना

PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:59

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:57

सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:50

सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (ब्याक हु लोडर).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:45

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon मोटरसाइकल आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:11

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (ब्याक हु लोडर)

PDF icon backhoe loader आर्थिक प्रस्ताव.pdf Tuesday, June 26, 2018 - 14:10

Pages