सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

PDF icon निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, April 24, 2018 - 16:22

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी बिवरण

PDF icon कर्मचारी बिवरण.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:47

संझौता गर्न आउने बारे ।

PDF icon samjhauta.pdf Wednesday, April 11, 2018 - 11:29

नक्सा पास सम्बन्धी सुचना

Friday, May 27, 2016 - 11:47

पाख्रिबास नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गाको विवरण २०७२

PDF icon sarbajanic jaggako bibaran.pdf Friday, January 22, 2016 - 11:09

पाख्रिबास नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७२

PDF icon पाख्रीवास नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७२.pdf Tuesday, January 19, 2016 - 12:19

भवन निर्माण मापदण्ड २०७२

PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७२.pdf Tuesday, January 19, 2016 - 12:16

सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा अनुरोध

Friday, October 30, 2015 - 12:04

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहनु भएका लाभग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Thursday, September 10, 2015 - 14:33

Pages