वडा कार्यालयको सम्पर्क विवरण

वडा वडाध्यक्ष सम्पर्क न. वडा सचिव सम्पर्क
हेम व पाण्डे ९८५२०५०७१४ हरि प्रसाद गौतम ९८५२०५३६३३
तोर्ण ब. खपाङ्गी ९८४२३०४४७६ ठगेन्द्र प्रसाद अधिकारी ९८५२०५०९३०
सुन्दरलाल तामाङ ९८१६३११९८८ हरिमोहन सुतिहार ९८६२७७२६२४
सोवित निरौला ९८५२०५३५१९ संजय राई ९८५२०५३९३३
गोपालराज थापा ९८५२०५३५२० श्याम ब. देउजा ९८४२३६४५६१
दल व तामाङ ९८५२०५३५१७ सागरमणि गौतम ९८५२०७२५५५
फणिन्द्र तामाङ ९८५२०५३६२२ राजेन्द्र तामाङ्ग ९८५२०५३५५०
सिताराम राई ९८५२०५३८२२
चन्द्रलाल घिसिङ ९८५२०६१७७५ अम्बर ब.खत्री ९८५२०५०२४३
१० हरी व खत्री ९८४२३८५९११ दिनेशचन तिम्सिना ९८५२०२१४९०